17.06.2009

2009 წლის 17 ივნისს IX3 და IX4 კლასებში ჩატარდა მოსწავლეთა საკლასო კონფერენცია,
იხილეთ მეტი