2009 წლის 17 ივნისს IX3 და IX4 კლასებში ჩატარდა მოსწავლეთა საკლასო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა შოთა რუსთაველის პოემის ,,ვეფხისტყაოსნის” დამთავრებას – ხელმძღვანელი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მერი ვაშაძე.


კონფერენციას ესწრებოდნენ ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე – ნ.ხაჭაპურიძე, კლასის ხელმძღვანელი ნ.რობაქიძე, მასწავლებლები მ.ბარქაია და მ.გერაძე.

კონფერენციაზე მოსწავლეები გამოვიდნენ შემდეგი მოხსენებებით:
1. ,,ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი” – თამარ ღიბრაძე;
2. ,,ვეფხისტყაოსანის პროლოგი და ეპილოგი” – მარი სანებლიძე;
3. ,,რუსთაველი მსოფლიო ლიტერატურაში”/პოლონეთის მაგალითზე/ – ქეთევან ბაჯაძე;
4. ,,სიკეთე და ბოროტება ვეფხისტყაოსანში” – თამარ გოგოხია;
5. ,,ვეფხისტყაოსნის ქალები” – თინათინი – ნინო მეგინეიშვილი

– ნესტანი – სალომე ქარჩხიძე

6. ,,ვეფხისტყაოსნის რაინდები – ტარიელი – აკაკი ძანძავა;

– ავთანდილი – ავთანდილ მიგინეიშვილი;
– ფრიდონი – გუგა ჯანგავაძე.