„მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების“ პროექტი

„მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების“ პროექტი

➡ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების“ პროექტის შედეგების პრეზენტაცია
იხილეთ მეტი