ინტეგრირებული სოციალური პროექტი ინგლისურ ენასა და სამოქალაქო განათლებაში

ინტეგრირებული სოციალური პროექტი ინგლისურ ენასა და სამოქალაქო განათლებაში

დაუნის მსოფლიო დღისადმი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ,  პედაგოგებმა ელეონორა ბრეგვაძემ და ნოდარ
იხილეთ მეტი