,,ბედი მდევარი”

,,ბედი მდევარი”

დაუძლეველი მისწრაფება შეუზღუდავი პიროვნული თავისუფლებისაკენ, რომანტიზმის ეპოქის თანმდევი სალონური კულტურა, ნიკოლოზ ბარათაშვილის
იხილეთ მეტი