შემეცნებითი ვიზიტი სამკერვალო “იმერი”-ში

გასვლითი ღონისძიებები სკოლის მოსწავლეებს დიდ საგანმანათლებლო გამოცდილებას სძენს. ფორმალურ გარემოში შეძენილი ცოდნა და განვითარებული უნარები
Read more
შემეცნებითი ვიზიტი სამკერვალო “იმერი”-ში