შემეცნებითი ვიზიტი სამკერვალო “იმერი”-ში

შემეცნებითი ვიზიტი სამკერვალო “იმერი”-ში

გასვლითი ღონისძიებები სკოლის მოსწავლეებს დიდ საგანმანათლებლო გამოცდილებას სძენს. ფორმალურ გარემოში შეძენილი ცოდნა და განვითარებული უნარები
Read more
“9-1 კლასი სხვა რაკურსით”

“9-1 კლასი სხვა რაკურსით”

18 მაისს 9-ა კლასში(დამრიგებელი ბელა გელხვიიძე) ჩატარდა გაფართოებული კლასის საათი თემაზე: “9-1 კლასი სხვა რაკურსით”,
Read more

Let’s make a difference in the lives of others