საქართველო ევროპაა

საქართველო ევროპაა

ქ.ქუთაისის N 17 ქუთაისის მეჩვიდმეტე საჯარო სკოლა საჯარო სკოლის XI დ კლასიის მოსწავლეები დავით მუსლიევი,მარიამ
ტვინების ბრძოლა

ტვინების ბრძოლა

სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში  საბაზო და საშუალო საფეხურზე ჩატარდა “ტვინების ბრძოლა” მოსწავლეებში დიდი

Let’s make a difference in the lives of others