თანამედროვე მიდგომები სასწავლო პროცესში – II 2024 წლის 12 ივნისს სსიპ ქ. ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში გაიმართა რეგიონალური კონფერენცია “თანამედროვე მიდგომები სასწავლო პროცესში.” კონფერენციის მიზანი იყო: სკოლებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება; მასწავლებელთა შინაგანი მოტივაციის გაძლიერება; მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება; თანამედროვე პროფესიული პრაქტიკის გაზიარება. აღნიშნული კონფერენციის ორგანიზატორია სსიპ ქ. ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია და დაწყებითის კათედრა; იგი წელს მეორედ გაიმართა. მასში მონაწილეობდნენ ქუთაისის სხვადასხვა სკოლის მასწავლებლები: ასმათ ტოგონიძე, თამარ გოგატაძე, მედეა ადეიშვილი (ქუთაისის N17 სჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებლები); ნინო მეფარიძე (ქუთაისის N29 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებელი); ნინო გეწაძე (ქუთაისის N17 საჯარო სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი); მარიამ ბოლქვაძე (ქუთაისის N14 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებელი); ია ლაგვილავა (ქუთაისის N17 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწვლებელი); ლალი კიკნაძე (ქუთაისის N14 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებელი); თინათინ მილორავა (ქუთაისის N17 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებელი); თამარ ჯინჭარაძე (ქუთაისის N24 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებელი); ნინო მერკვილაძე (ქუთაისის N17 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებელი); ნატო მაისურაძე (ქუთაისის N29 საჯარო სკოლა, დაწყებითის მასწავლებელი); კონფერენცია შეაჯამა სკოლის დირექტორმა გიორგი ოსაძემ და მონაწილეები დააჯილდოვა სერტიფიკატებით. სტუმრებმა გამოთქვეს სურვილი თანამშრომლობის გაგრძელების შესახებ; კონფერენცია მიიღებს ტრადიციულ სახეს და ჩატარდება ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს.

 

“თანამედროვე მიდგომები სასწავლო პროცესში”

f7086861-de97-4b4a-becf-7763c811f6d2
a239c925-efcf-4f60-ba71-be2b9da761d1
ce7561a1-0727-45d8-828b-31bfed3c4a46
c348965c-b273-4134-a4a2-647c93cf1456
d02bf823-7689-4cf0-b8df-2e0e0634646d
a52cb885-b64d-4737-a61a-4a3a6f764ea1
33930076-b52c-4574-ace6-999db38a0bd0
dac8a9b8-dd94-4c38-9ab7-c5ab9d3b559e
aa5c5d8f-d7d1-4c24-9b7a-7a24e074f892
a18002c3-b5b2-4a6a-9ddc-e2b2f69da6f6
416769f7-6be7-4bf9-9c81-e0b2cb168cef
341d0ada-d109-43f4-a041-fcdf71a0b581
354829af-92ee-45cb-b897-b19f4cee0cac
7307cf0f-752a-44f7-9599-dd5fe61112a9
619e40d4-6aaf-4f36-9360-c26d3a2ab340
02887fc4-eb48-4a66-b81b-82f762bbc1b3
adece78a-2dcf-4c54-95e5-c32de9a49b5e
bc1a9287-37fc-4231-9e18-c259e3514a70
122b6fe1-5747-461f-8cdf-555824759bab
6a78380d-aa41-4387-ab87-8b2e7ab1de68
9903aa59-178b-4103-a6f9-7179967194a8
424448cf-db02-4363-a340-1ea333f306fc
8cfbd317-e048-4486-bd3b-c945dcc7c2a8
1e9584bd-a801-492a-afa0-273c765162d0
66c695b5-90e9-4c69-bffd-b6ef6bd40bdb
4dcce131-0ab2-4eb3-af6d-8e5b8bda71d1
1c0abb23-30b0-4a82-8913-967fa095f84f
91ba26c8-e4c1-40a4-8fa9-7dde79611ec8
295b91fa-7774-4109-be80-9611bd6c4729
09947a74-cfcb-4358-88fe-4660f4954c8c
510f71c8-e94d-40cd-bedf-46836ea2be7f
978a0b71-02d0-477a-81ad-d9c585b0923c
4cddccd2-bba6-4035-b303-7ec11103d776
f7086861-de97-4b4a-becf-7763c811f6d2 a239c925-efcf-4f60-ba71-be2b9da761d1 ce7561a1-0727-45d8-828b-31bfed3c4a46 c348965c-b273-4134-a4a2-647c93cf1456 d02bf823-7689-4cf0-b8df-2e0e0634646d a52cb885-b64d-4737-a61a-4a3a6f764ea1 33930076-b52c-4574-ace6-999db38a0bd0 dac8a9b8-dd94-4c38-9ab7-c5ab9d3b559e aa5c5d8f-d7d1-4c24-9b7a-7a24e074f892 a18002c3-b5b2-4a6a-9ddc-e2b2f69da6f6 416769f7-6be7-4bf9-9c81-e0b2cb168cef 341d0ada-d109-43f4-a041-fcdf71a0b581 354829af-92ee-45cb-b897-b19f4cee0cac 7307cf0f-752a-44f7-9599-dd5fe61112a9 619e40d4-6aaf-4f36-9360-c26d3a2ab340 02887fc4-eb48-4a66-b81b-82f762bbc1b3 adece78a-2dcf-4c54-95e5-c32de9a49b5e bc1a9287-37fc-4231-9e18-c259e3514a70 122b6fe1-5747-461f-8cdf-555824759bab 6a78380d-aa41-4387-ab87-8b2e7ab1de68 9903aa59-178b-4103-a6f9-7179967194a8 424448cf-db02-4363-a340-1ea333f306fc 8cfbd317-e048-4486-bd3b-c945dcc7c2a8 1e9584bd-a801-492a-afa0-273c765162d0 66c695b5-90e9-4c69-bffd-b6ef6bd40bdb 4dcce131-0ab2-4eb3-af6d-8e5b8bda71d1 1c0abb23-30b0-4a82-8913-967fa095f84f 91ba26c8-e4c1-40a4-8fa9-7dde79611ec8 295b91fa-7774-4109-be80-9611bd6c4729 09947a74-cfcb-4358-88fe-4660f4954c8c 510f71c8-e94d-40cd-bedf-46836ea2be7f 978a0b71-02d0-477a-81ad-d9c585b0923c 4cddccd2-bba6-4035-b303-7ec11103d776