2024 წლის 7 ივნისს ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა პედაგოგიური ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია -“სწავლა-სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. აღნიშნულ კონფერენციაში სამეცნიერო ნაშრომის პრეზენტაცია “Educational Challenges in the 21 st Century and Its Sustainability” ინგლისურ ენაზე წარადგინეს-ქ. ქუთაისის N17 საჯარი სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგმა-თეა ბარდაველიძემ და ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელობის ენების შემსწავლელი ცენტრის ინგლისური ენის მიმართულებით მოწვეულმა სპეციალისტმა- თამარ აბესაძემ. სტატია ეხებოდა უწყვეტ განათლებასა და 21-ე საუკუნის გამოწვევებს. სკოლისა და უნივერსიტეტის წარმატებულ თანამშრომლობას. 21-ე საუკუნის პროფესიული უნარები მოითხოვენ ადეკვატურ საგანმანათლებლო პროგრამებს.მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის (PISA – 2022)კვლევის შედეგების მიხედვით, ქართველ მოსწავლეთა დონე დაბალ საფეხურზეა კითხვის უნარებსა და მათემატიკაში.მსგავსი პრობლემების აღმოსაფხვრელად განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ადაპტაციის, კრიტიკული აზროვნების,შემოქმედებითი უნარების განვითარებას მოზარდებში.სტატიაში საუბარია ქ.ქუთაისის N 17 საჯარო სკოლაში მიმდინარე წარმატებული მასწავლებლებმაპროექტების შესახებ,რაც ერთ-ერთი ხელშემწყობი წინაპირობაა ზემოდხსენებული პრობლემების გადასაჭრელად.მსგავსი პროექტები ეხმარება მოსწავლეებს არა მარტო უცხო ენა ისწავლონ საფუძვლიანად,არამედ მიიღონ ინტერკულტურული,გლობალური სამოქალაქო განათლება. კონფერენცია გახსნა ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა შალვა კირთაძემ. პროფერსორებმა: მამული ბუჭუხიშვილმა, ვლადიმერ ადეიშვილმა, ქეთევან ჭკუასელმა, რუსუდან სანაძემ , იმერი ბასილაძემ, მანანა დეისაძემ და სხვ. აღსანიშნავია, რომ სექციური მუშაობა საინტერესოდ და ნაყოფიერად წარიმართა. მომხსენებლები მოწვეულები იყვნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან.

“სწავლა-სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

4a2a9bfb-5bd0-4d75-8623-cf2b26bc0aad
5b40339f-06bd-4c8b-b80f-315a5628be28
1d0187dd-1d1c-461b-ad2a-538f7ae229da
7be90c3c-07bc-4778-9001-ded6fe826022
9d352485-87ec-44ef-9887-71421e77f17a
4eba05e3-017a-44db-851f-030ad752b908
411ea15b-d6fa-4747-b2cd-b09be0eb34ca
bd9ab83a-d91a-45c1-935b-6bf3cf0eb227
91127238-286b-4541-ba9d-236344583cda
3675a3d9-0429-4854-931d-0624714820d2
b107955b-f395-4a7e-8e2b-a24b36bd78c4
f90c5658-23cb-4fbf-926c-af4dce5ca500
ed88cebc-213c-44b1-8181-eb9627a96924
fd3ed686-1361-4aff-8191-47e2b1534bf7
ea78557c-2f7c-409c-a54d-02dea6499453
c3fcc989-4c87-4b71-8889-359abe65f206
4a2a9bfb-5bd0-4d75-8623-cf2b26bc0aad 5b40339f-06bd-4c8b-b80f-315a5628be28 1d0187dd-1d1c-461b-ad2a-538f7ae229da 7be90c3c-07bc-4778-9001-ded6fe826022 9d352485-87ec-44ef-9887-71421e77f17a 4eba05e3-017a-44db-851f-030ad752b908 411ea15b-d6fa-4747-b2cd-b09be0eb34ca bd9ab83a-d91a-45c1-935b-6bf3cf0eb227 91127238-286b-4541-ba9d-236344583cda 3675a3d9-0429-4854-931d-0624714820d2 b107955b-f395-4a7e-8e2b-a24b36bd78c4 f90c5658-23cb-4fbf-926c-af4dce5ca500 ed88cebc-213c-44b1-8181-eb9627a96924 fd3ed686-1361-4aff-8191-47e2b1534bf7 ea78557c-2f7c-409c-a54d-02dea6499453 c3fcc989-4c87-4b71-8889-359abe65f206