2024 წლის 30 მაისს მე-7/1 კლასში, დამრიგებელი : ნათია მარუაშვილი, შეჯამდა პროექტი თემაზე “ყოველი მოთხრობის წაკითხვის შემდეგ, ხდები ოდნავ უკეთესი ვიდრე ხარ, უფრო ჭკვიანი ვიდრე იყავი” პროექტის ფარგლებში გამოვლინდა “საუკეთესო მკითხველი” და “კარგი მკითხველი” მოსწავლები დაჯილდოვდნენ წიგნებით და სიგელებით. წარმატებები ყველა მონაწილე მოსწავლეს! პროექტის ხელმძღვანელი: ნაირა გოტიაშვილი.

 

“ყოველი მოთხრობის წაკითხვის შემდეგ, ხდები ოდნავ უკეთესი ვიდრე ხარ, უფრო ჭკვიანი ვიდრე იყავი”

0ae18387-69af-4889-a1a1-ff2cca124ffe
1e3d34fc-93db-4445-acac-9291171cb6a8
7ebff302-84ab-44cc-acef-add7344f6a37
1e0e6318-6bb2-4bba-a789-ebdaee2f6add
2e7c0cf0-64d3-496d-8b5c-50236645cfaa
08f7d0a3-121a-44fd-a4ca-89bc5a824930
007f293c-2dd0-4abf-ae82-a51be0d89a9b
5c5a72f6-6cd6-4cd7-bd77-06beb0530faa
23f4cb8a-5927-442b-863c-8385ad871ac3
42e41b18-7e89-4307-880d-232e71f316e6
46e1803d-f482-47aa-8d31-e7f1075569b2
0142cd5e-6ea5-4bc8-b350-66ca20cc6dc2
49fb85cd-ba80-4aa2-9ffc-a89b936af8af
78532eb5-db9c-4c1a-bba2-04c8ab07df20
835d2c70-2a42-4ae6-a7ae-95ed601ec32a
4140de3b-a1b0-4ac4-999b-f74836176aa8
5696b9f0-8405-4fb3-a611-23e8d8499f9b
861d5e97-c057-49d5-90d1-dd7566036c71
a412b9ab-5eae-4811-954e-1fee413962ff
74760906-8658-48a2-9388-d96298081ee9
bee7ac53-6a5c-455b-ac75-5c1ffa0d544b
a961a919-1943-43e9-a3e1-5ed4f45d5e34
cb7a4610-937d-4146-9206-74f3330c9618
d7b59b62-fec5-489b-befa-b83be3d11d97
d5273e37-c934-4637-a851-0e63f4475257
f8cbc483-e449-4a3b-91ca-9fe16676e23c
ce36445e-6c46-4cbc-b5bb-c24cf96423d6
f067af4d-966d-4261-b883-470044cf1137
0ae18387-69af-4889-a1a1-ff2cca124ffe 1e3d34fc-93db-4445-acac-9291171cb6a8 7ebff302-84ab-44cc-acef-add7344f6a37 1e0e6318-6bb2-4bba-a789-ebdaee2f6add 2e7c0cf0-64d3-496d-8b5c-50236645cfaa 08f7d0a3-121a-44fd-a4ca-89bc5a824930 007f293c-2dd0-4abf-ae82-a51be0d89a9b 5c5a72f6-6cd6-4cd7-bd77-06beb0530faa 23f4cb8a-5927-442b-863c-8385ad871ac3 42e41b18-7e89-4307-880d-232e71f316e6 46e1803d-f482-47aa-8d31-e7f1075569b2 0142cd5e-6ea5-4bc8-b350-66ca20cc6dc2 49fb85cd-ba80-4aa2-9ffc-a89b936af8af 78532eb5-db9c-4c1a-bba2-04c8ab07df20 835d2c70-2a42-4ae6-a7ae-95ed601ec32a 4140de3b-a1b0-4ac4-999b-f74836176aa8 5696b9f0-8405-4fb3-a611-23e8d8499f9b 861d5e97-c057-49d5-90d1-dd7566036c71 a412b9ab-5eae-4811-954e-1fee413962ff 74760906-8658-48a2-9388-d96298081ee9 bee7ac53-6a5c-455b-ac75-5c1ffa0d544b a961a919-1943-43e9-a3e1-5ed4f45d5e34 cb7a4610-937d-4146-9206-74f3330c9618 d7b59b62-fec5-489b-befa-b83be3d11d97 d5273e37-c934-4637-a851-0e63f4475257 f8cbc483-e449-4a3b-91ca-9fe16676e23c ce36445e-6c46-4cbc-b5bb-c24cf96423d6 f067af4d-966d-4261-b883-470044cf1137