2024 წლის მაისში 5-2 კლაში მოსწავლეებმა (დამრიგებელი მარიამ ფრუიძე) საინტერესო აქტივობა “ქართული ხალხური საკრავები” განახორციელეს მუსიკაში (პედაგოგი მარინა დეისაძე). მოსწავლეებმა შეაგროვეს საინტერესო მასალები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, დაამუშავეს და წარმოადგინეს პრეზენტაციების  სახით. პრეზენტატორებმა საინტერესოდ და ამომწურავად ისაუბრეს ქართული საკრავების წარმოშობაზე, მათ მსგავსება-განსხვავებებზე. გარდა ამისა დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტები საქართველოს კუთხეების წეს-ჩვეულებების, ასევე ტრადიციების და რიტუალების შესახებ. შეასრულეს ქართული ხალხური სიმღერები. აღნიშნული აქტივობა ასევე ხელს უწყობს ეროვნული მუსიკალური საგანძურის შესწავლას და დაფასებას, მოსწავლეთა მუსიკალური გემოვნების დახვეწას და მათ კულტურულ მსმენელად ჩამოყალიბებას

“ქართული ხალხური საკრავები”

5c856e2b-43db-473d-8a93-408aff070465
4b8a0e4a-b429-4304-a342-ee57d453e9b7
069b6b20-9881-4eab-b2c7-01f607ee863e
70d350f5-39fc-4faa-916d-a4188e8c7c88
06410576-4ebf-43aa-8fa2-7a151ea018f0
d7c22029-0d13-4c5b-b5d4-71f72decb72e
a3a8d46a-29d5-401a-b1e2-ff498eae2341
a9145df9-e30c-4e4a-92d3-bf1e051c27b9
4005abae-66f1-4064-a877-013010768222
9fa92861-9c79-4908-9092-b62976e73442
5c856e2b-43db-473d-8a93-408aff070465 4b8a0e4a-b429-4304-a342-ee57d453e9b7 069b6b20-9881-4eab-b2c7-01f607ee863e 70d350f5-39fc-4faa-916d-a4188e8c7c88 06410576-4ebf-43aa-8fa2-7a151ea018f0 d7c22029-0d13-4c5b-b5d4-71f72decb72e a3a8d46a-29d5-401a-b1e2-ff498eae2341 a9145df9-e30c-4e4a-92d3-bf1e051c27b9 4005abae-66f1-4064-a877-013010768222 9fa92861-9c79-4908-9092-b62976e73442