2024 წლის 14 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის IV-4 კლასის დამრიგებელმა ეკა ქართველიშვილმა,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მაღაზიაში ღია გაკვეთილი ჩაატარა ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით. მოსწავლეებმა ისაუბრეს ქართული ენის წარმოშობის ,მისი განვითარების ეტაპების,ქართული ენის ბარბარიზმებისაგან დაცვის მნიშვნელობასა და არსზე.მიმდებარე ტერიტორიაზე დაარიგეს საინფორმაციო ბუკლეტები და მიულოცეს ქართული ენის დღე! მადლობას ვუხდით,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას,მოწვევისთვის და გულთბილი მასპინძლობისთვის!

ქართული ენის დღე

d30b6aee-b664-4adf-bd2e-af3131ac040a
e752d3b8-1e11-438b-b6a2-7e3853b8d7d8
ef7de151-01f1-4b21-890e-67c031a94c0d
ba4d4e2c-670c-4a86-87f3-7b586a309f7a
c2d34b11-51b6-458c-812e-93ea0a8c1d38
588d03ae-96df-4233-ad6f-864572dc9ff9
4353676d-fc1b-4a10-954e-7b92aabb867e
853a1119-e010-4b6e-810c-ebf5c84e7c78
26485bd8-3a48-4dcd-8923-2e3bc6a18502
a59ecf6d-e38a-4870-b589-3e31bf3b946e
66e0bf14-53b9-4b65-9572-cfd5adb9d775
10b292f2-89d6-48c2-927e-c70c74e3b1cc
173bfb27-85bd-4a04-a347-116b6da5f16a
9e3107b8-b3b1-44d3-8cb6-df19ed650882
15d9c25a-15cc-4f33-ade2-7e2c940f7b3c
6efa11f8-00c9-413a-944b-f48bd85a9e1f
7f75dfb7-3206-4323-af8e-c7a33397df5d
2bbea907-ac2d-42b2-bf3d-520079a3bb04
2e0bbf1a-e6ea-400b-9c98-e0b41ffcfe71
2a3add4d-1061-41dc-b168-4cec38c6b4d7
d30b6aee-b664-4adf-bd2e-af3131ac040a e752d3b8-1e11-438b-b6a2-7e3853b8d7d8 ef7de151-01f1-4b21-890e-67c031a94c0d ba4d4e2c-670c-4a86-87f3-7b586a309f7a c2d34b11-51b6-458c-812e-93ea0a8c1d38 588d03ae-96df-4233-ad6f-864572dc9ff9 4353676d-fc1b-4a10-954e-7b92aabb867e 853a1119-e010-4b6e-810c-ebf5c84e7c78 26485bd8-3a48-4dcd-8923-2e3bc6a18502 a59ecf6d-e38a-4870-b589-3e31bf3b946e 66e0bf14-53b9-4b65-9572-cfd5adb9d775 10b292f2-89d6-48c2-927e-c70c74e3b1cc 173bfb27-85bd-4a04-a347-116b6da5f16a 9e3107b8-b3b1-44d3-8cb6-df19ed650882 15d9c25a-15cc-4f33-ade2-7e2c940f7b3c 6efa11f8-00c9-413a-944b-f48bd85a9e1f 7f75dfb7-3206-4323-af8e-c7a33397df5d 2bbea907-ac2d-42b2-bf3d-520079a3bb04 2e0bbf1a-e6ea-400b-9c98-e0b41ffcfe71 2a3add4d-1061-41dc-b168-4cec38c6b4d7