2024 წლის 29 მარტს 6-6 კლასში (დამრიგებელი იზაბელა ჭეიშვილი) ქართულ ლიტერატურაში (მასწავლებელი მაყვალა ანანოვი) ჩატარდა კლასგარეშე კითხვის გაკვეთილი თემაზე აფორიზმები ,,ვეფხისტყაოსნიდან” და სულხან-საბა ორბელიანის შეგონებანი. მოსწავლეებმა წარმოადგინეს თავიანთიშეხედულებანი, ისაუბრეს შესწავლილ იგავებთან დაკავშირებით.გაკვეთილს ესწრებოდა კლასის ხელმძღვანელი ი. ჭეიშვილი, მისი გვერდით დგომით შევძელით აღნიშნული აქტივობის განხორციელება საკლასო ოთახის გარეთ, სკოლის ეზოში, რამაც მოსწავლეებზე საკმაოდ კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა.

აფორიზმები ,,ვეფხისტყაოსნიდან”

9fd70be2-0068-4182-b3dc-0558e796ba7b
cdc56c98-f940-43e1-b5e4-f6af0d9072ec
e8c26ac8-4b05-41e9-8411-757f66e5818b
326d8f40-0a12-4b8a-9d54-53dd949fc641
3f8e0b9b-ba14-47d2-b333-b1aac10ee3ae
09236592-3311-4080-8065-03505a07f368
bf3e1685-b74d-477e-ab39-415df24220aa
f42808a3-5c0b-450e-8beb-75e1b2f3996e
9fd70be2-0068-4182-b3dc-0558e796ba7b cdc56c98-f940-43e1-b5e4-f6af0d9072ec e8c26ac8-4b05-41e9-8411-757f66e5818b 326d8f40-0a12-4b8a-9d54-53dd949fc641 3f8e0b9b-ba14-47d2-b333-b1aac10ee3ae 09236592-3311-4080-8065-03505a07f368 bf3e1685-b74d-477e-ab39-415df24220aa f42808a3-5c0b-450e-8beb-75e1b2f3996e