2023 წლის 21 დეკემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მე-2 ⁵ კლასმა , დამრიგებელი:ციური კრავიშვილი წარმოგვიდგინა საახალწლო ღონისძიება სახელწოდებით: ,,დღეს ჩვენი სიმღერა ტრიალებს ფიფქებად” ღონისძიებას ესწრებოდნდნ მშობლები ,მე-17 სკოლის მოსწავლეები,მასწავლებლები და დირექცია.

,,დღეს ჩვენი სიმღერა ტრიალებს ფიფქებად”

image_67546113
image_67515649
image_67532801
image_67503873
image_67505153
image_67239681
image_67223809
image_67216641
image_67232257
image_67238657
image_67207681
image_67201537
image_67212033
image_67215873
image_67205121
image_67192321
image_67197441
image_50728449
image_50729985
image_67200769
image_50459137
image_50434817
image_50444801
image_67546113 image_67515649 image_67532801 image_67503873 image_67505153 image_67239681 image_67223809 image_67216641 image_67232257 image_67238657 image_67207681 image_67201537 image_67212033 image_67215873 image_67205121 image_67192321 image_67197441 image_50728449 image_50729985 image_67200769 image_50459137 image_50434817 image_50444801