2023 წლის 25 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვთა უფლებათა ცენტრში სტუმრად იმყოფებოდნენ სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის II (გ) კლასის (დამრიგებელი: თინათინ მილორავა) მოსწავლეები. სკოლაში მიმდინარეობს პროექტი: „კონფლიქტების მართვა თანამედროვე სასკოლო გარემოში“, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობები განხორციელდა ბავშვთა უფლებათა ცენტრში.

მოსწავლებთან შეხვდრა მიმდინარეობდა დისკუსიის ფორმატში. მასწავლებელთან ერთად მათ იმსჯელეს თუ რა არის კონფლიქტი, როგორ შეიძლება შეიქმნას კონფლიქტური სიტუაცია.

მასწავლებელმა დისკუსიის დაწყებამდე მოსწავლეებს აყურებინა რამდენიმე საბავშვო ანიმაციური ფილმი, რომელთა მიზანი იყო ბავშვებს გამოუმუშავდეს ჯანსაღი ურთიერთობების უნარი, ისწავლონ ურთიერთპატივისცემა და შეძლონ კონფლიქტების მოგვარება.

შეხვედრის დასრულებისას მოსწავლეებმა შეაჯამეს შეხვედრის მნიშვნელობა და ერთად დასახეს კონფლიქტის მოგვარების გზები.

 

„კონფლიქტების მართვა თანამედროვე სასკოლო გარემოში“

349035077_205645082334255_7825978976898978932_n
349220727_254582280484890_7110925451045092962_n
349221213_926510591762519_352048241574181614_n
348358201_648546320623617_9039120222010927399_n
346180182_637001044605495_5566175851400822360_n
349225656_561779842536478_7374241431680350879_n
349321559_3394396564140515_734237642071118924_n
349439855_789278902981771_9159930764938126963_n
349218896_1924157404610372_8825412321374221928_n
346180190_575502561232816_4268077885422385562_n
349225661_197753083210816_5595714874502920142_n
349288050_585090530273011_3269114149020626731_n
346170568_1514021445672174_1751477347513317193_n
349216739_935694014430083_4858326313291408871_n
349035077_205645082334255_7825978976898978932_n 349220727_254582280484890_7110925451045092962_n 349221213_926510591762519_352048241574181614_n 348358201_648546320623617_9039120222010927399_n 346180182_637001044605495_5566175851400822360_n 349225656_561779842536478_7374241431680350879_n 349321559_3394396564140515_734237642071118924_n 349439855_789278902981771_9159930764938126963_n 349218896_1924157404610372_8825412321374221928_n 346180190_575502561232816_4268077885422385562_n 349225661_197753083210816_5595714874502920142_n 349288050_585090530273011_3269114149020626731_n 346170568_1514021445672174_1751477347513317193_n 349216739_935694014430083_4858326313291408871_n