მასწავლებელთა კონფერენცია – „თანამედროვე მიდგომები სასწავლო პროცესში“

2023 წლის 23 მაისს ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში მასწავლებელთა კონფერენცია: „თანამედროვე მიდგომები სასწავლო პროცესში“ ჩატარდა. კონფერენცია დაწყებითი კლასების კათედრის ორგანიზებით განხორციელდა.

სხდომა გახსნა N17 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილემ ვიტალი პატარიძემ.

მოხსენებები წაიკითხეს: ია ლაგვილავამ – „eTwinning“ -ის პორტალზე  მუშაობა; ია მაჩიტიძემ  – ტრანზიცია; ნინა მერკვილაძემ – სასკოლო კლუბების მნიშვნელობა სკოლაში; ნინო ცომაიამ – ახალი ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; ასმათ ტოგონიძემ – სოციალური პროექტის დაგეგმვა; თეა ბარდაველიძემ – კითხვის კლუბი “Hot Chocolate”  – პროექტული სწავლება ინგლისურ ენაში ” Dreams of Freedom”; თინათინ მილორავამ – ჰუმანური მიდგომები თანამედროვე პედაგოგიკაში.

კონფერენცია შეაჯამა დამსწრე მასწავლებლებმა. მომხსენებლებს ადმინისტრაციის სახელით სერტიფიკატები გადაეცათ.

„თანამედროვე მიდგომები სასწავლო პროცესში“

346132554_768221938010874_2224816337115222340_n
346150450_745526167252766_1734071074100053682_n
346136204_811659547301768_4667434763465158000_n
346132554_768221938010874_2224816337115222340_n
346116448_533765365615574_6162126832579949486_n
346114538_935268777684455_6270483344771660515_n
346113286_992462818560614_4168444667767691798_n
348355414_258553423339855_7641698182904465658_n
346119551_181909981148626_2028579896573559651_n
346148669_118459271247518_3358957661350701421_n
346120870_216240551189529_8825240889869781565_n
346136193_1702777916841602_3482629727483834472_n
346123736_1697711233993279_372046522440376014_n
346114101_2379226858934565_7822270486128036819_n
346132554_768221938010874_2224816337115222340_n 346150450_745526167252766_1734071074100053682_n 346136204_811659547301768_4667434763465158000_n 346132554_768221938010874_2224816337115222340_n 346116448_533765365615574_6162126832579949486_n 346114538_935268777684455_6270483344771660515_n 346113286_992462818560614_4168444667767691798_n 348355414_258553423339855_7641698182904465658_n 346119551_181909981148626_2028579896573559651_n 346148669_118459271247518_3358957661350701421_n 346120870_216240551189529_8825240889869781565_n 346136193_1702777916841602_3482629727483834472_n 346123736_1697711233993279_372046522440376014_n 346114101_2379226858934565_7822270486128036819_n