2023 წლის 13 აპრილს 2-დ კლასის მოსწავლებმა ( დამრიგებელი ირინე ადეიშვილი) ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით ჩაატარეს ღინისძიება ,, ჩვენი ქართული, სიტყვა ქარგული,, მოსწვლეებმა ისაუბრეს ქართული ენის ისტორიაზე, მის დამწერლობაზე. ხოტბა შეასხეს დიდ იაკობ გოგებაშვილს და მათ პირველ ,,დედა ენის,, წიგნს. წაიკითხეს ქართველ პოეტთა ლექსები ქართული ენის შესახებ , იმღერეს და იცეკვეს ქართული ცეკვა. მოსწავლეებმა დიდი სიყვარულით აღნიშნეს რომ ქართული ენა არის საფუძველი ქართველთა ერთობისა, ძლიერების და უკვდავებისა, რომ მას ჩვენი პატრონობა სჭირდება და რომ ქართული ენის სიწმინდის დაცვა თითოეუი ჩვენგანის პიროვნული ვალია.

,,ჩვენი ქართული, სიტყვა ქარგული,,

343030094_3505670256329863_1608523221764681698_n
342985547_799110607886053_6172681801730566110_n
343032057_6418296131554265_6074811141748016992_n
342971914_717769850126652_6807822798854565295_n
342994261_616707210329010_4844864869792847886_n
342969795_3485336951705550_8581403235188579081_n
342984547_1392878377929880_987578070768118549_n
343030094_3505670256329863_1608523221764681698_n 342985547_799110607886053_6172681801730566110_n 343032057_6418296131554265_6074811141748016992_n 342971914_717769850126652_6807822798854565295_n 342994261_616707210329010_4844864869792847886_n 342969795_3485336951705550_8581403235188579081_n 342984547_1392878377929880_987578070768118549_n