2019 წლის პირველ ოქტომბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში გაიმართა პირველი საინფორმაციო შეხვედრა “ახალი სკოლის მოდელი”-ს ფარგლებში.

ახალი სკოლის მოდელი – პირველი საინფორმაციო შეხვედრა