2019 წლის 22 სექტემბერს სსიპ ჟვანიას სახელობის ადმინისტრირების სკოლაში ჩატარდა “ახალი სკოლის მოდელის” პროექტში ჩართული იმერეთის რეგიონის სკოლების დირექტორთა ტრენინგი. ტრენინგის ფარგლებში განიხილეს კომპლექსური დავალებების შექმნის სტრუქტურა და სასკოლო კურიკულუმი. ტრენინგს უძღვებოდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ესგ-ს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ სილაგაძე.

“ახალი სკოლის მოდელის”- ტრენინგი