ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა „მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების“ პროექტის შედეგების პრეზენტაცია გამართა, რომლის მიზანი იყო ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესება მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების პროგრამის საშუალებით. პრეზენტაციას ესწრებოდა სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის დირექტორის პირველი მოადგილე ბატონი ვიტალი პატარიძე.

 პროექტი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, აშშ მთავრობის 140 მილიონიანი კომპაქტის ფარგლებში განახორციელა და მის ფარგლებში 2016-2019 წლებში გადამზადდა ქიმიის, ფიზიკის, ბიოლოგიის, მათემატიკის, ინგლისურისა და გეოგრაფიის 18 000-მდე მოქმედი მასწავლებელი, ასევე, ყველა საჯარო სკოლის დირექტორმა გაიარა „ლიდერობის აკადემიის“ კურსი