პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა

პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა

მასწავლებლის  საქმიანობის  დაწყების, პროფესიული  განვითარებისა  და კარიერული  წინსვლის  სქემით  გათვალისწინებული ერთ-ერთი  სავალდებულო 
Read more