პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა

მასწავლებლის  საქმიანობის  დაწყების, პროფესიული  განვითარებისა  და კარიერული  წინსვლის  სქემით  გათვალისწინებული ერთ-ერთი  სავალდებულო  საქმიანობა  გახლავთ  საკუთარი  პედაგოგიური   პრაქტიკის  კვლევა. სსიპ  17  საჯარო  სკოლის პედაგოგებმა  2018-2019 სასწავლო  წელს განახორციელეს  საკუთარი  პედაგოგიური   პრაქტიკის  კვლევამ, რომლებიც შეფასების  ჯგუფის  მიერ შეფასდა  დადებითად. ეკა  ქართველიშვილი–  “გაწაფული  კითხვა  და მასთან დაკავშირებული  პრობლემები  მეორე კლასში”. https://drive.google.com/file/d/14ifVDV5AmbIk_QxqrV_sRGxwfGyhUA-I/view?usp=sharing   მედეია ადეიშვილი– “როგორ  შევუწყოთ  ხელი  წიგნიერების  […]

11