2019 წლის 17 ივნისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეები (დამრიგებელი სოსო ცქიფურიშვილი) იმყოფებოდნენ სასწავლო ექსკურსიაზე მთიან აჭარაში სადაც მოინახულეს ისტორიულ-არქიტექტურული ძეგლები, თამარის ხიდები, ბუნებრივი სანახაობები, ბეშუმის დასახლება, წიწვოვანი საფარი და მწვანე ტბა.

11