მე-17 საჯარო სკოლის 24 კლასის მოსწავლეემბა დამრიგებელთან ირინე ადეიშვილთან  ერთად განახორციელეს პროექტი : „დედამიწა ჩვენი სახლია,  გადავარჩინოთ იგი!“ პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეებში  თანამშრომლობა და პასუხისმგებლობის გაზიარება მუშაობის პროცესში. ემპათიისა და კომუნიკაციის უნარების განვითარება. საერთო პრობლემების გაზიარება და მოგვარება. გათავისება იმისა რომ გარემოს დანაგვიანება საფრთხეს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას და ბუნებას.

მოსწავლეებმა დროის გრაფიკით  დაასუთავეს სკოლის ეზო, დარგეს ყვავილები და ნერგები, შეღებეს და  მშობლების დახმარებით დაამზადეს  ნაგვის ყუთები. მოსწავლეემბა გაითავისეს ის რომ გარემოს დანაგვიანება საფრთხეს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას და ბუნებას, ხეების დარგვის, გარემოს დასუფთავებისას მიღებული პირადი გამოცდილების შემდეგ მათ გარემოსადმი საკუთარი დამოკიდებულება ჩაუყალიბდებათ. ასევე ჩამოუყალიბდათ ემფათიის და კომუნიკაციის უნარები, მუშაობის პროცეში თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან და იზიარებდნენ პასუხისმგებლობას. თითოელი მოსწავლე იცავდა ქცევის წესებს, პატივს სცემდნენ ჯგუფის წევრებს და იზიარებდნენ ერთმანეთის აზრს ეხმარებოდნენ და თანაუგრძნობდნენ ერთმანეთს, ასევე ზრუნავდნენ საერთო პრობლემაზე  და ცდლობდნენ მის მოგვარებას.

„დედამიწა ჩვენი სახლია, გადავარჩინოთ იგი!“