“აირადი, თხევადი და მყარი სათბობი”

2019 წლის 29 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მეცხრე მეორე კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი თემაზე: “აირადი, თხევადი და მყარი სათბობი” ქიმიის მასწავლებელი ნინო ტაბუცაძე. მოსწავლეებმა მოახდინეს სათბობის კლასიფიკაცია, აღწერეს და შეაფასეს სხვადასხვა ტიპის საწვავი თბოუნარიანობის მიხედვით. დააკავშირეს ნავთობის ენერგიის წყაროდ გამოყენება ნავთობის შემადგენლობაში ნახშირწყალბადების არსებობასთან, აღწერეს საწვავის: ბუნებრივი გაზის – ყველაზე მაღალ სითბოშემცვლელი […]

11