2019 წლის 29 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის პირველ მეექვსე კლასში (კლასის დამრიგებელი ნატალია ლოსაბერიძე, მათემატიკის მასწავლებელი ანა კაკიტაძე) ჩატარდა შემაჯამებელი გაკვეთილი თემაზე “რიცხვები და მოქმედებები“. გაკვეთილი დატვირთული იყო მრავალფეროვანი აქტივობებით, მასში ჩართული იყო კლასის მოსწავლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა. ბავშვებმა კიდევ ერთხელ იმოგზაურეს რიცხვთა სამყაროში და მიღებული ცოდნა სხვადასხვა თამაშით განამტკიცეს.

“რიცხვები და მოქმედებები“