2019 წლის 16 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მე-5 მესამე კლასში გაიმართა პროექტის “მობილური ტექნოლოგიები” პრეზენტაცია რომელსაც ახორციელებს ქუთაისის ამერიკული კუთხე. (პროექტის ტრენერი სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს მასწავლებელი გიორგი საკანდელიძე)
პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები გაეცვნენ 21–ე საუკუნის სიახლეებს, რობოტოტექნიკას როგორებიცაა “Ozmo”, “Ozobot”, “Cozmo” და სხვადასხვა ტექნოლოგიურ თამაშებს.
მოსწავლეებმა ტრენერისგან მიიღეს ინსტრუქციები და შესაძლებლობა მიეცათ პრაქტიკულად გამოეცადათ თითოეული მათგანის მუშაობის პრინციპი.

”მობილური ტექნოლოგიები”