2019 წლის 3 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგმა გიორგი საკანდელიძემ მოსწავლეები წაიყვანა ექსკურსიაზე კომპიუტერულ მაღაზია “unicom”-ში სადაც პედაგოგმა მოსწავლეებს გააცნო თანამედროვე ტექნოლოგიები და მათ მუშაობის პრინციპები.

„ ჩვენ და ტექნიკა “