2017 წლის 20 ივნისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს თამარ სიხარულიძესა და ნაილი ონიანს გადაეცათ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გადმოცემული ოქროს მედლები 2015-2016 სასწავლო წელს საშუალო საფეხურის წარჩინებით დასრულებისათვის.

წარჩინებული კურსდამთავრებულები