2017 წლის 3 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მეხუთე პირველ კლასში (დამრიგებელი ნათია დენოსაშვილი) მათემატიკის გაკვეთილი მიმდინარეობს თემაზე “ტოლმნიშვნელიანი წილადების შეკრება”. პედაგოგმა ბელა გელხვიიძემ მრავალფეროვან აქტივობებში ხალისით ჩართო მოსწავლეები, გაკვეთილზე გამოიყენა მოსწავლეთა ორგანიზების ინდივიდუალური ჯგუფები, მუშაობის ფორმები.