2017 წლის 15 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში დაიწყო ხუთდღიანი ტრენინგ-კურსი ,,არაჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩევლები”პირველი დღის სასწავლო მოდულის თემა გახლდათ ,,არჩევნების ისტორიული ექსკურსი და თანამედროვეობა”, პრაქტიკული სავარჯიშო ,, როგორ ვირჩევთ”, კურსს ესწრებოდა სკოლის საშუალო საფეხურის 15 მოსწავლე,ტრენინგი ჩატარდა საპილოტე პროექტის ,,არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი”ფარგლებში, პროექტი ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ცესკო-სა და ცესკოს სწავლების ცენტრის სამმხრივი მემორანდუმის საფუძველზე, პროექტის მიზანია, ახალგაზრდა თაობის მოტივაციის გაზრდა, მონაწილეობდეს ქვეყნის მართვისა და დემოკრატიზაციის პროცესში მოსწავლეები- მომავალი ამომრჩევლები, გაეცნონ არჩევნებთან დაკავშირებულ ზოგად საკითხებს ,ზოგად ინფორმაციას არჩევნებში ჩართულ მზარეებზე, ჩაატარონ იმიტირებული კენჭისყრის პოცესი, სადაც მოხდება ჯგუფების მიერ შემუშავებული სლოგანების არჩევა.კურსის ბოლოს პროგრამის მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატი, კურსს უძღვება ავთანდილ ოსეფაიშვილი