2017 წლის 30 მარტს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მესამე პირველ კლასში ჩატარდა ღია GPRIED-ული გაკვეთილი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში თემაზე “წიფლისჩიტა”. გაკვეთილს უძღვებოდა კლასის ხელმძღვანელი მანანა ორბელაძე.