2017 წლის 23 მარტს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის მესამე მეხუთე კლასში (დამრიგებელი ციური კრავიშვილი), ჩატარდა ინტეგრირებული გაკვეთილი ქართულ ენასა და ხელოვნებაში (მასწავლებლები: ციური კრავიშვილი და თიკო ნარჩემაშვილი). არჩეუილი იქნა GPRIED-ის თემა “ფერები”. კავშირი დამყარდა ფერებთან დაკავშირებულ თემებთან – “ჯადოსნური ფანქარი” და ხელოვნებაში “ფერები”. მოტივაციის ამაღლების მიზნით, ჩატარდა სხვადასხვა სახის აქტივობები. ჯგუფური მუშაობა “დაწერე და დახატე”. გაკვეთილის ბოლოს ბავშვებმა შექმნეს კოლაჟი “ჯადოსნური ფერები ტყეში” და თემიდან “ფერები” გამომდინარე ნახატი “ჩვენ ვერავინ გვაჯობებს, სამყაროს ხატვაში”…