2017 წლის 10 მარტს სსიპ ქალაქ ქუთაისის #17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა #163-2 ჯგუფის მე-3 სამუშაო შეხვედრა, შეხვედრას უძღვებოდა მე-17 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი და ფასილიტატორი თეა ბარდაველიძე.მადლობა, მას და ჯგუფის წევრებს გაზიარებული თანამშრომლობისთვის .და აქტიური ჩართულობისთვის