2017 წლის 6მარტს სსიპ ქალა ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლის მე-3 მეოთხეკლასა და მე-5 პირველ კლასებში ჩატარდა ღია გაკვეთილები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, თემებზე ,, კუსუნას ციხესიმაგრე” და ,, სულხან საბა ორბელიანის “უსამართლო შირვანშაჰი”. პედაგოგებმა ხათუნა გუმბერიძემ და ნათია დენოსაშვილმა სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებითა და სწავლა- სწავლების სტრაატეგიების გამოყენებით შეძლეს მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება