2017 წლის 24 თებერვალს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში ჩატარდა შეხვედრა მე-9 პირველსა და მე-9 მეორე კლასებს შორის კალათბურთში, შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სკოლის მანდატურები,სპორტული აქტივობა გაიმართა თავისუფალი გაკვეთილების ინიციატივის ფარგლებში, მსგავსი შეხვედრები გაიმართება ყოველკვირეულად სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.