2017წლის 23 თებერვალს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლის მე-3 მეხუთე კლასში (დამრიგებელი ციური კრავიშვილი)ჩატარდა ღია გაკვეთილი თემაზე  ,,საიდან მოვდივართ”გაკვეთილი წარიმართა ქართული ადათ-წესების მიმოხილვით, გაკვეთილის საპატიო სტუმრები იყვნენ მონიკა მჟავიას დიდი ბებია ქალბატონი მარგალიტა გოგუაძე და ნია ბახუტაშვილის ბებო ქალბატონი ვარდო კაკუშაძე