2017 წლის 28 იანვარს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში სკოლის დაწყებითი კლასების დამრიგებელთათვის გაიმართა ტრენინგი “ბიზნესის უნარ-ჩვევების” პროგრამის თეორიულ და პრაქტიკულ საფუძვლებში,რომლის მიზანია სადამრიგებლო საათის ფარგლებში მოსწავლეებს აუმაღლდეთ ბიზნე- უნარჩვევები.ტრენინგი ტარდება საქართველოს დაწყებითი განათელბის პროგრამის G-PRIED-ის ფარგლებში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით , Junior Achievement Georgia-ს მიერ, ტრენერები ნინო ჯარიაშვილი და დარეჯან მემანიშვილი

16402926_1266781593409649_5653001591286490126_o 16402832_1266781370076338_1181798592292403330_o