2017 წლის 25 იანვარს V-4 კლასის მოსწავლეებმა (დამრიგებელი მაკა ბაზმანი) მათემატიკის გაკვეთილზე (მასწავლებელი ლეილა ბარბაქაძე) წარმატებით წარმოადგინეს პროექტი “აირჩიეთ რიცხვი”.

პროექტზე მუშაობის დროს ბავშვებმა ერთხელ კიდევ იმოგზაურეს რიცხვთა სამყაროში, თითოეულმა დაასაბუთა, თუ რატომ აირჩია კონკრეტული რიცხვი, აღწერა და მოიფიქრა კანონზომიერება, სადაც არჩეული რიცხვი რიგით მეხუთე წევრი იყო, მოიფიქრა ამოცანა სადაც მოცემული რიცხვი, ჯამი, სხვაობა, ნამრავლი და განაყოფი იყო, განტოლებები არჩეული რიცხვი უცნობი, შესაკრები, საკლები, უცნობი მამრავლი და გამყოფი იყო, მრავალმოქმედებიანი ამოცანა, სტატისტიკური ფაქტები და საგაზეთო სტატიები სადაც ეს რიცხვი ფიგურირებდა რეალურ სამყაროში ბოლო დღეების განმავლობაში, ფანტაზიით შექმნეს ნახატი ამ რიცხვის გადმოსაცემად.

გაკვეთილი-პროექტი თითოეული მოსწავლისათვის საინტერესო და სახალისო გამოვიდა.

პროექტები ორგანიზებულად, კრეატიულად, ეფექტურად, მოსწავლეთათვის საინტერესოდ და სახალისოდ იყო წარმოდგენილი.

 

20170125_102107 20170125_102844

20170125_102934 20170125_103343