2016 წლის 6 დეკემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში გაიმართა საქველმოქმედო საესტრადო კონვერტი მე-8 კლასის მოსწავლის თემობუაძის დასახმარებლად, დღევანდელმა შემოწირულმა თანხამ 202 ლარი შეადგინა 15 დეკემბერს გაიმართება ფოლკლორის საღამო