2016 წლის 26 დეკემბერს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლის მე-4 და მე-5კლასის მოსწავლეები გერმანულ- ფრანგულ ენოვანი ღონისძიებით და 40 ლარით 🙂 შემოუერთდნენ საქველმოქმედო აქციას ,, ჩვენ ვეხმარებით თემოს” <3 <3 <3 ღონისძიებას ხელმძღვანელობდნენ ვალიდა ურთმელიძე და ნათია ბუხაიძე, მუსიკალურად აფორებდა თამარ ჯავახაძე- ჩეპელევა,