2016 წლის 11 ივნისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში მასწავებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა ტრენინგი თემაზე ,,სამოდელო გაკვეთილების დაგეგმვა და შეფასება” ტრენერი გულაზი ხაჭაპურიძე, ტრენინგს ესწრებოდნენ სხვადასხვა საჯარო და კერძო სკოლების შეფასების ჯგუფის წევრები