2016 წლის 20 ივნისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე 17 საჯარო სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვისა და განვითარების რეგიონალური სამუშაო შეხვედრა გაიმართა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმის დეპარტამენტის მიერ, შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალაქ ქუთაისის საჯარო სკოლის დირექტორები.

გაიმართა დისკუსია თემაზე ,,საბაზო საფეხურის ესგ-ში შესატანი ცვლილებები”, ჯგუფურ სამუშაოში შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს ,,საშუალო საფეხურის ესგ-ის კონცეპტუალური ხედვა” შეხვედრას უძღვებოდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ესგ-სდეპარტამენტის სასწავლო ,ასალებისა და დანერგვის მიმართულების ხელმძღვანელი ნანა დალაქიშვილი