2016 წლის 11 მაისს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში განხორციელდა სასკოლო დაკვირვება საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის ფარგლებში, დაკვირვება მიმდინარეობდა პირველ და მეხუთე კლასებში საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის ტრენერის მაია ესართიას მიერ.

კითხვის გაკვეთილებს უძღვებოდნენ პედაგოგები: მედეა ადეიშვილი, ეკატერინე მეძმარიაშვილი,ციური ბაჯაძე,მაია კუხიანიძე, ლალი ლანჩავა,ნათია რობაქიძე,ნათია აბაშიძე.