2016 წლის 10 მარტს პირველ მეექვსე კლასში (დამრიგებელი: მაია კუხიანიძე) ჩატარდა გაკვეთილი ხელოვნებაში თემაზე: ,,ნაირფერი ყვავილები’’ მშობელთა ჩართულობით.

მშობლებისა და ბავშვების
თანამშრომლობით შეიქმნა საგაზაფხულო
კოლაჟი. მათ ერთმანეთს მიულოცეს გაზაფხულის შემობრძანება ლამაზი ბარათებით.