2016 წლის 18 მარტს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში გაიმართა კლუბის ,, მომავლის ექიმების ” პრეზენტაცია,

კლუბის პრეზიდენტმა ბაია სულაქველიძემ( მე-10 პირველი კლასი) საზოგადოებას გააცნო კლუბის მიზნები და ამოცანები : ამაღლდეს მოსწავლეთა ინფორმირების დონე სამედიცინო განათლების მიმართულებით.კლუბის წევრებმა მარიამ ჩაჩანიძემ, მარიამ ხონელიძემ, თამარ ლოსაბერიძემ, ქეთევან ხაინდრავამ, ნათია საკანდელიძემ ისაუბრეს ადამიანის ანატომიასა და ფიზიოლოგიაზე.კლუბის მუშაობას ფასილიტაციას უწევს სკოლის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა, კათედრის თავმჯდომარე ნატო კუპრავა