2016 წლის 24 მარტს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლასა და აკ . წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ,

რომელიც გულისხმობს უნივერსიტეტის სტუდენტების ხელშეწყობას პედაგოგიური და ინკლუზიური განათლების პრაქტიკაში, სკოლა გამოხატავს კეთილ ნებას და ხელს შეუწყობს უნვერსიტეტის ტანამშრომლებს, სტუდენტებსა და მაგისტრანტებს დაკვირვებებისა და კვლევების ჩატარებაში.საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე მემორანდუმი გულისხმობს პარტნიორობასა დათანამშრომლობას სხვადასხვა საგანმანათლებლო საკითხებში ერთობლივი პროექტების , კონფერენციებისა და სამეცნიერო ფორუმების მოსამზადებლად და განსახორციელებლად