2016 წლის 2-3 აპრილს სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლაში გაიმართა ტრენინგი ” მასწავლებლის პროფესიული საქაღალდის შეფასება” ორგანიზებული მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ (ტრენერი ლანა კილაძე).

ტრენინგს ესწრებოდნენ სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17, N5, N6 საჯარო სკოლების შეფასების ჯგუფის წევრები. ტრენინგის მიზანია: მასწავლებლის მიერ შექმნილი ელექტრონული რესურსის შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა.