2016 წლის 24 მარტს სსიპ ქალაქ ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლაში სყმრად იმყოფებოდა აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნვერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნუგეშა გაგნიძე, რომელმაც წაიკითხა საჯარო ლექცია იოჰან გოეთეს შემოქმედების ერთ-ერთ პირველ რომანზე ,, ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი”. ლექცია ჩატარდა გოეთეს დღეებისფარგლბში, ყოველწლიურად 22 მარტს აღინიშნება გოეთეს გარდაცვალების დღე