2015 წლის 26 მარტს, სსიპ ქალაქ ქუთაისის N17 საჯარო სკოლის X-3 კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ლიტერატურული პროექტი ინგლისურ ენაში (პედაგოგი ზურაბ მუშკუდიანი)

“Without literature, life is hell” (ლიტერატურის გარეშე, ცხოვრება ჯოჯოხეთია ) მათ მომზადებული ჰქონდათ როგორც პოსტერ-პრეზენტაციები, ასევე სლაიდ-შოუ. მოსწავლეებმა წარმოადგინეს და მიმოიხილეს კლასიკოსი და თანამედროვე ინგლისელი -ამერიკელი მწერლების ნაწარმოებები.